Snoezelen

Metoda multismyslové stimulace

Snoezelen představuje holistickou disciplínu a vědecký systém, který vznikl na přelomu 60. a 70. let v Holandsku. Samotný pojem je odvozen ze dvou holandských slov snuffelen (cítit) a doezelen (dřímat), která charakterizují podstatu Snoezelenu, a tedy smyslovou stimulaci a relaxaci.

Jedná se o metodu multismyslové stimulace, která se odehrává ve specificky upraveném příjemném prostředí a která prokazatelné zlepšuje zdravotní stav klienta.

Snoezelen je bezpochyby KONCEPTEM BUDOUCNOSTI

 • pomáhá zklidňovat poruchy hyperaktivních jedinců
  
 • zvyšuje koncentraci a schopnost lépe se soustředit
  
 • podporuje komunikaci, rozvoj interakce i sociálních dovedností
  
 • přináší pohodu, klid, relaxaci

Snoezelen hodina trvá nejméně 50 minut

Snoezelen prostředí je variabilní a využívá rozmanitých pomůcek pro stimulaci vybraných smyslů klienta. Mezi základní vybavení místnosti patří bublinkový vodní sloup, optická vlákna, měkký nábytek, videoprojekce či aroma lampa. 

Dle zaměření a cílů se Snoezelen využívá jako:

 • forma terapie
 • podpůrná edukační metoda
 • volnočasová aktivita

Snoezelen místnost si u nás lze pronajmout i bez terapeuta.