fbpx

Komunitní setkávání

Kdy a kde?

Každý měsíc od 17:00 do 18:30

Centrum Kouzelen – nám. 1. května 63, Kuřim

Na co se můžete těšit?

  • tematické přednášky a volná diskuse
  • neformální setkání rodičů dětí se speciálními potřebami a pečujících osob

Proč jsme se rozhodli vytvořit komunitu kolem terapeutického centra Kouzelen?
Chceme, aby rodiče a pečující osoby dětí se speciálními potřebami měli možnost se navzájem pravidelně setkávat. Naším cílem je vytvořit bezpečný prostor, kde si navzájem vyměníme zkušenosti, budeme sdílet svoje úspěchy a hlavně neúspěchy – protože sdílený problém je přeci poloviční problém a sdílená radost se násobí.

Připravili jsme si pro vás témata, která s rodiči dětí v naší péči řešíme. Přednášky povedeme my, terapeuté z Kouzelenu, a také spolupracující terapeuté, jmenovitě na příklad Mgr. Martina Kolmanová, klinická logopedka a celostní terapeutka či Ing. Jana Blata, zakladatelka výživové poradny ViaBena pro děti se specifickými potřebami.

Harmonogram setkání roku 2023

7.listopadu 17:00-18:30

TÉMA:
Strukturované učení

Host: speciální pedagog Bětka Horká 

Chcete nakouknout pod pokličku výuky dětí ve speciální škole? Na toto téma bude hovořit speciální pedagog Bětka Horká, která vám předá nejen praktické informace, ale zároveň ukáže, jak fungují strukturované krabice a další pomůcky, které během výuky s dětmi se specifickými potřebami využívají.