fbpx

Neuro-vývojová stimulace

Zaostřeno na primární reflexy

Neuro-vývojová stimulace (NVS) patří do kategorie psychomotorických terapií.

Jedná se o metodu, kterou lze využít jednak jako preventivní program se skupinou (třídou), ale také jako intervenční nástroj pro děti s poruchami učení, soustředění, komunikace a chování.

Základ programu NVS je založen na jednoduchých cvicích, které často napodobují pohyb vyvolaný primárními reflexy. Cviky jsou různé, od jednoduchého zvedání hlavy až po lezení a používání všech částí těla najednou. Cviky často napodobují vzorce 6–9 měsíčního dítěte. Tím dáváme mozku druhou šanci, aby se postupně naučil správně kontrolovat fungování těla.

Na první návštěvě provedeme vstupní vyšetření dítěte, jehož cílem je zjistit přítomnost přetrvávajících primárních reflexů. Pokud totiž primární reflexy přetrvávají déle, než je fyziologické období jejich výskytu, mohou narušit psychomotorický vývoj.

Některé signály přetrvávajících primárních reflexů:

  • problém s řečí a artikulací
  • problémy s držením těla
  • extrémní psychická labilita
  • přecitlivělost na světlo a/nebo zvuky
  • problém naučit se číst a/nebo psát
  • problémy s koordinací

Aktivita přetrvávajících primárních reflexů je tedy cvičením přirozeně potlačena, a tím zmizí i související potíže. 

U dětí začínáme nejdříve rozvíjet rovnováhu a kombinujeme inhibici primárních reflexů se zlepšením senzoricko-senzitivní integrace. Naučíme Vás cviky, které budete s dítětem provádět každý školní den. Cvičení nezabere více než 10 minut.  

Je nutné zdůraznit, že tento program trvá 9–12 měsíců a pokud se necvičí denně, výsledky nebudou tolik uspokojivé.

Pomocí metody NVS vytvoříme pevné základy, na kterých může dítě stavět svoje školní dovednosti.

NVS je vhodná již pro děti od 4 let. 

Full 1
„Dcera měla ve třetí třídě potíže se soustředěním, problémy ve čtení, psaní, matematice i angličtině a ze školy chodila smutná. Říkala že jí nic nejde a ve všem je nejhorší. Občas jí bolelo břicho a občas se jí zablokovaly záda. Cítila jsem, že zpráva z poradny a úlevy ve škole naše starosti nevyřeší. O neorovývojové stimulaci jsem nikdy před tím neslyšela a do Kouzelen nás přivedl letáček s názvem „Dysdoučko“. Byla nám nabídnuta terapie formou neurovývojové stimulace spolu se speciálně pedagogickou podporou a prvky multismyslové terapie. NVS mě nadchla a dávala mi velký smysl, ale netušila jsem že máme před sebou třičtvrtě roku pravidelného cvičení. Některé cviky nám šly hned, ale jiné nás pěkně potrápily. Vytrvat, to byl největší úkol pro mě i moji dceru. Ve škole se dceři začalo zase pomalu dařit, zklidnila se, více si věří a hlavně je veselá a do školy chodí ráda. Naše starosti samozřejmě nezmizely mávnutím kouzelného proutku, dcera stále potřebuje na přípravu do školy a učení vynaložit více úsilí než ostatní, ale díky speciálně pedagogické péči a multismyslové terapii víme jak na to.
V Kouzelen jsem našla spřízněné duše a komplexní přístup pro moje dítě. Dášo a Denisko upřímné díky“.
Full 1
Full 1
„Do Kouzelenu docházíme se synem na NVS k Mgr. Denise Bodečkové a jsme za polovinou programu. Kromě toho, že prostředí je moc příjemné a podnětné a personál milý a profesionální, mám velkou radost, že již pozoruji na synovi výsledky. Zlepšilo se mu držení těla. Syn měl dysfázii, nyní se potýkáme s dyslexií a dysortografií. Najednou mu jde učení lehčeji, zlepšila se mu paměť  a vidím, že do školy chodí bez potíží. Dříve chodil nerad a to chodí do Montessori školy. Celkově porozuji, že je šťastnější. Za to Vám patří velký dík. „
Full 1
Full 1
„Denisa je skvělá. Vždycky dobře naladěná, umí motivovat děti, umí vše názorně a odborně vysvětlit. Umí podpořit rodiče.“
Full 1
Full 1
„U nás se první výrazné pokroky dostavily po asi 5 měsících, kdy Vojta přišel do školky a po 2 dnech nám asistentka řekla, že se obléká sám v kolektivu dětí. Po měsíci paní učitelka přišla nadšená, že se začal na zahradě z vlastní iniciativy zapojovat do komunikace s dětmi. Na konci terapie jsme dostali s manželem odměnu. Na vánoční besídce náš Vojta vystupoval se všemi dětmi a předvedl nám takovou sérii písní a vystoupení, že jsem měla slzy v očích, jak si to užíval. Pro srovnání – loňskou besídku vše pozoroval zdálky a nechtěl si k dětem ani stoupnout. Po dokončení terapie se jednoho dne chopil pastelek a vymaluje každou omalovánku. A to jsme si už říkali, že z něj nikdy malíř nebude. Závěrem musím říct, že Vojta se bude vždy trochu odlišovat od ostatních dětí a stále máme co dělat, abychom dohnali děti „běžné“. Možná, kdybychom NVS neabsolvovali, tak by se Vojta vyvíjel tak jako tak a postupně by se výsledky dostavily. Ale změny jsou příliš výrazné než abych tomu věřila. A ten necelý rok v Kouzelenu jsme si já i Vojta moc užili.“
Full 1
Full 1
„Přátelský přístup, velice sympatická lektorka co vše vysvětlila, demonstrovala a doplnila materiály, jak máme doma pracovat. Po úvodní diagnostice jsme se rovnou domluvily na dalších lekcích.“
Full 1
Full 1
„Druhá návštěva byla určitě přínosná. Po prvním týdnu cvičení jsem měla spoustu otázek, ohledně techniky prováděných cviků. Vše mi bylo vysvětleno, dostali jsme další podklady a těšíme se na příště.“
Full 1
previous arrow
next arrow