fbpx

Náš Tým

Dagmar Jurišová

zakladatelka Kousáka a Kouzelenu

Jsem speciální pedagog etoped, specializuji se na poruchy chování a emocí. Jsem také snoezelen terapeut a psychoterapeut ve výcviku. Během svého studia a praxe jsem získala osvědčení a certifikáty pro práci s následujícím koncepty: Handle, Neuro vývojová stimulace, Metoda Instrumentálního uvědomování a Percepční a motorické oslabení ve školní praxi. Veškeré znalosti a zkušenosti vkládám do své práce s dětmi, které tak nějak nespadají do tabulek. Moje vize v Kouzelenu je dát rodičům jasnější náhled na danou problematiku a ve spolupráci s nimi určit jeden směr kterým je vhodné se vydat. Mým cílem je dát k tomu ty správné nástroje a naučit je je používat.

Osvědčení, školení, kurzy


Mgr. Terka Kliková

speciální pedagog

Jsem speciální pedagožka (ale hlavně) logopedka skrz na skrz. Speciální pedagogiku jsem vystudovala na Masarykově univerzitě a už při studiu jsem se začala věnovat dětem s neurovývojovým postižením. Nejprve jako asistentka pedagoga v MŠ a ZŠ u chlapců s ADHD, poté jako speciální pedagog v organizacích specializujících se na podporu dětí s poruchou autistického spektra (PAS).
Právě potřeby dětí s PAS mě dovedly k poznání, jak je u nich důležitý rozvoj smyslů, a začala jsem se o tuto oblast intenzivně zajímat. A jelikož mám také vystudovanou logopedii, dokážu tyto dvě oblasti v Kouzelenu krásně propojit.
V multismyslovém centru Kouzelen pomáhám hlavně dětem a jejich rodinám nalézt tu správnou cestu, jak spolu komunikovat.Bc. Petra Blahova

grafička

Jsem máma dvou kluků a pro Kouzelen vytvářím grafiku. Je to práce, která mi dává smysl a velmi mě naplňuje. Kouzelen se zabývá tématy, které mají vliv na správný vývoj dětí, a proto vnímám jako klíčové, aby bylo vše přehledně a poutavě zpracované. Vizuální komunikace je tedy velmi důležitým prvkem naší společné práce. Náš tým vždycky přijde se zajímavým projektem, do kterého se ponořím tak, až zapomínám, že vlastně pracuji. Hodně se učím o rozvoji dětí, což oceňuji obzvláště jako dvojnásobná máma. Za deset let své praxe mi toto přijde jako nejvíc smysluplná práce.


Spolupracující odborníci

MUDr. Miroslava Navrátilová, Ph.D.

Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno

Lékařka Miroslava Navrátilová působí 34 let v oboru klinická výživa a poruch příjmu potravy. Je hlavní autorkou monografie Klinická výživa v psychiatrii, za kterou získala Cenu prof. Hanzlíčka za nejlepší vědeckou práci v oboru psychiatrie. Založila Poradnu pro poruchy metabolismu a výživy na Psychiatrické klinice LF MU a FN Brno. Přednáší na Masarykově univerzitě v Brně. Aktuálně se zabývá ortorexií – nový druh poruchy příjmu potravy (vizte článek).  Je autorkou nebo spoluautorkou více než 35 odborných publikací. V roce 2022 přijala funkci odborné garantky Centra speciálně-pedagogické podpory Kouzelen v rámci projektu Nejedlíci v oblasti poruchy metabolismu a výživy dětí.

Naše činnost je podporována