fbpx

Rezervace židle na komunitním setkání

Chci se registrovat na:

Témata, kterým se budeme během roku věnovat:

  • Aromaterapie a její využití v praxi
  • Od kousání k povídání
  • Osoba pečující v systému sociálního zabezpečení ČR – ve spolupráci s Odborem sociálních věcí a prevence, Kuřim
  • Neurovývojová stimulace
  • Negativní dopady současnosti na pohybový a řečový vývoj dítěte aneb pohyb jako důležitá součást správného vývoje řeči
  • Nejedlíci – smyslové přetížení dětí a z něj pramenící poruchy příjmu potravy
  • Snoezelen terapie
  • Možnosti reedukace specifických poruch učení
  • Speciální sourozenci – postavení a potřeby sourozenců dětí s postižením
  • Zapojení zvířete do terapeutického procesu

Zapište si do diářů termíny setkání:

1. února, 1. března, 5. dubna, 3. května, 7. června, 12. července, 6. září, 4. října, 1. listopadu a 6. prosince.