fbpx

DYS doučko

POTÍŽE SE ČTENÍM
 • Pomalé tempo
 • Záměna tvarově podobných písmenek
 • Měkké a tvrdé souhlásky
 • Krátké a dlouhé samohlásky
 • Neporozumění textu

POTÍŽE S PSANÍM
 • Těžkopádné psaní a kreslení
 • Plete si pravou a levou stranu
 • Pomalé pracovní tempo 
 • Horší zraková představivost
POTÍŽE S POČTY
 • Počítání v řadě
 • Matematické operace sčítání a odčítání 
 • Řešení slovních úloh
 • Určování času, částí dne, týdne a roku 
 • Nakupování a počítání peněz

Dyslexie, Dysgrafie, Dyskalkulie, Dysortografie a další specifické poruchy učení jsou v běžné třídě zastoupeny čím dál více. Málokdy je při dnešním počtu žáků ve třídě v silách pedagoga se těmto dětem individuálně a kvalitně věnovat. Pracujeme s čichovou, hmatovou a kinestetickou pamětí. Většinou stačí přijít na to, co doopravdy funguje v konkrétním případě, na což není ani ve třídě ani v pedagogicko psychologické poradně čas. Přijdeme na způsob, který u Vašeho dítěte bude fungovat. Můžeme se setkávat pravidelně a hodnotit jeho rozvoj. Nebo se uvidíme jenom jednou.

Najdeme ty správné techniky a strategie pro reedukaci. Dítěti se bude věnovat speciální pedagožka s dlouholetou praxí. Ukážeme Vám jak na „TO“ v domácím prostředí.