fbpx

Rozvoj funkční komunikace

Nezapomínejme na komunikaci

Potíže s rozvojem komunikačních dovedností jsou u dětí stále častější, zejména pokud se jedná o děti s neurovývojovými poruchami. Ať už je to porucha autistického spektra (PAS), vývojová dysfázie, nebo poruchy pozornosti, klasická logopedie tzv. u zrcadla je na ně mnohdy krátká.

Do nabídky terapií proto přidáváme Rozvoj funkční komunikace, který je vhodný jak pro děti verbální (kdy se řeč alespoň v nějaké formě rozvinula), tak i pro děti neverbální (děti bez rozvinutého komunikačního systému).

Prvním krokem je vždy nalezení příčiny potíží s rozvojem komunikace a řeči a nastavení komunikačního plánu, který reflektuje individuální potřeby každého dítěte. I zde přistupujeme k dítěti celostně. Do komunikačního plánu zahrnujeme zejména poznatky z aplikované behaviorální analýzy, senzorické integrace a snoezelen konceptu.

Na začátku každého plánu se zaměřujeme na schopnosti nápodoby, zhodnocení její úrovně a následně jejímu rozvoji. Jakmile dítě zvládne jednoduchou (motorickou) nápodobu, začneme s rozvojem komunikačního systému. Tím může být jak mluvená řeč, tak i její alternativní forma (znakový jazyk, obrázkový systém). U dětí, které jsou verbální, se soustředíme také na motoriku a svalstvo jazyku a pusy, interverbální dovednosti (cit pro jazyk), nácvik chápání komunikačního záměru a mnoho dalšího.

Součástí úspěšného terapeutického procesu je taktéž úzká spolupráce s rodinou dítěte. Rodičům pomáháme v pochopení procesu rozvoje funkční komunikace a následně je metodicky vedeme v rámci domácí přípravy.

Hodiny jsou vedeny citlivě v příjemném prostředí našeho centra s důrazem na specifika dítěte.

Právě propojení s dalšími terapiemi, na které u nás děti docházejí, je ideálním receptem na úspěšný rozvoj komunikace.

Rozvoj komunikačních dovedností si můžete rezervovat buď formou 30minutového setkání nebo rovnou hodinového, pouze na pondělní odpoledne. Jako první konzultaci vám doporučujeme zvolit celou hodinu, ať máme dostatečné množství času se vzájemně poznat a hlavně identifikovat potřeby dítěte.