fbpx

Komunitní setkávání

Kdy a kde?

Úterý od 17:00

Centrum Kouzelen – nám. 1. května 63, Kuřim

Na co se můžete těšit?

  • tématické přednášky a volná diskuse
  • neformální setkání rodičů dětí se speciálními potřebami a pečujících osob

Proč jsme se rozhodli vytvořit komunitu kolem terapeutického centra Kouzelen? Chceme, aby rodiče a pečující osoby dětí se speciálními potřebami měli možnost se navzájem pravidelně setkávat. Naším cílem je vytvořit bezpečný prostor, kde si navzájem vyměníme zkušenosti, budeme sdílet svoje úspěchy a hlavně neúspěchy – protože sdílený problém je přeci poloviční problém a sdílená radost se násobí.

Připravili jsme si pro vás témata, která s rodiči dětí v naší péči řešíme. Přednášky povedeme my, terapeuté z Kouzelenu, a také spolupracující terapeuté, jmenovitě na příklad Mgr. Lea Šafránková, logoped a speciální pedagog či Bc. Taťána Sojková, vedoucí odboru sociálních věcí a prevence.

Na pravidelná komunitní setkání se můžete těšit
i v roce 2023

Proběhlá setkání:

První setkání proběhlo

v úterý 1. února v 17:00

TÉMA:
Aromaterapie a její využití v praxi

Společně jsme se podívali na principy aromaterapie a také na to, jaký vliv na nás mají konkrétní vůně. Řekli jsme si, jak lze aromaterapii využít v praxi, v rámci terapie, ale také v domácím prostředí. Vyzkoušeli jsme si vybrané esenciální oleje terapeutické kvality sami na sobě. Podělili jsme se vzájemně o vlastní zkušenosti s aromaterapií, jak ji my v Kouzelenu zapojumeme do smyslové terapie.

Druhé setkání proběhlo

v úterý 1. března v 17:00

TÉMA:
Od kousání k povídání

V dalším společném úterý se jsme se podívali na to, jak souvisí kousání s povídáním. Správné zvládnutí přechodu na pevnou stravu je totiž velmi důležité pro následný rozvoj řeči. S tím vším se pojí také výběr vhodné krmící lžičky. Důležitým bodem, který jsme neopoměli, je provázanost oromotoriky, kondice mluvidel, se správným rozvojem řeči a možnou příčinou poruch příjmu potravy. Věnovali jsme se i cucání palce, kousání nehtů a další stimulaci v orální oblasti.

Třetí setkání proběhlo

v úterý 5. dubna v 17:00

TÉMA:
Osoba pečující v systému sociálního zabezpečení ČR

V pořadí již třetí komunitní setkání jsme tentokrát připravili ve spolupráci s Odborem sociálních věcí a prevence. Paní Bc. Taťána Sojková se s námi podělila o téma týkající se pečujících osob z pohledu našeho systému sociálního zabezpečení. Setkání pojala jako přednášku na téma příspevků na péči. Zaměřila se na účast na nemocenském, důchodovém a zdravotní pojištění a jak postupovat od začátku péče, až po její skončení. Probrali jsme také další situace, které mohou nastat a pečující osoba by o nich měla vědět.

Bc. Taťána Sojková pracuje v oblasti sociálního zabezpečení již od roku 1989. Aktuálně je vedoucí Odboru sociálních věcí a prevence, na Městském úřadě Kuřim.

Čtvrté setkání proběhlo

v úterý 3. května v 17:00

TÉMA:
Primární reflexy a nero-vývojová stimulace

Čtvrté komunitní setkání jsme věnovali neuro-vývojové stimulaci. V letošním roce jsme se stali certifikovaným pracovištěm neuro-vývojové stimulace a na dalším setkání jsme vám chtěli přiblížit, co se pod tímto, možná až tajemným, názvem skrývá.

Během setkání jsme si povídali o tom, co jsou primární reflexy, jak se přetrvávající primární reflexy projevují a jak probíhá vstupní diagnostické vyšetření. Vysvětlili jsme si, jak vypadá celý program NVS a proč je důležité, aby dítě prošlo celým programem.

NVS nás provedly speciální pedagožky Dagmar Jurišová a Denisa Bodečková.

Páté setkání proběhlo

v úterý 7. června v 17:00

TÉMA:
Pohyb jako důležitá součást správného rozvoje řeči

V pátém komunitním setkání jsme volně navázali na setkání předcházející a to na téma neuro-vývojové stimulace.

Během setkání jsme mluvili o negativních dopadech současnosti na pohybový a řečový vývoj, o důležitosti pohybu a o vzniklých rozdílech mezi generacemi, o vlivu některých přetrvávajících primárních reflexů na rozvoj komunikačních schopností. Zmínili jsme také nevědomé chyby, kterých se můžeme dopustit během psychomotorického vývoje dítěte a jak by měla vypadat správná stimulace z pohledu logopeda. Nechyběly tipy, nápady a aktivity, kterými lze správný vývoj řeči podpořit.

Tématem nás provedla logopedka Mgr. Lea Šafránková.

Šesté setkání proběhlo

v úterý 12. července v 17:00

TÉMA:
Mgr. Jiří Halda: Jak vychovat dítě se speciální potřebou k samostatnosti

Na šesté komunitní setkání přijal pozvání speciální host Mgr. Jiří Halda. Naše společné téma bylo „Jak vychovat dítě se speciální potřebou k samostatnosti“. Pan Halda se ve své přednášce zaměřil na základy emočního a sociálního vývoje dětí, význam klíčových rituálů pro život a jaká je role v rodině a jejich synchronní vazby.

Vývoj emočního a sociálního zrání má svoje zákonitosti a je rizikové je podceňovat. Mozek je orgán, který má svoje obecné a svoje individuálně specifické potřeby a je třeba naučit se mít k těmto odlišnostem respekt. Je třeba stále trpělivě vysvětlovat, že dítě se nerodí jako nepopsaný list a že rozvoj a podpora jeho potenciálu je zárukou jeho úspěšného a užitečného života. Zároveň je třeba pamatovat, že skladba potřeb má svoji strukturu a významné je i respektovat pořadí vývoje potřeb a pamatovat na odlišnosti pohlaví.  Význam vztahů v rodině je tedy zcela klíčový. Patří do něj základní vazby mezi jednotlivými členy – Mgr. Halda akcentuje ten, který se nejvíc přehlíží – vztahy mezi sourozenci. Které nejen tvoří významnou součást rodinného klimatu, ale také jsou základem pro tvoření partnerství po celý život.

Mgr. Jiří Halda je speciální pedagog a rodinný terapeut. Orientuje se na poruchy chování a učení a rodinné vztahy. To, že poruchy vychází z chybných rodinných vzorů je dávno známo. Proto je problém dítěte vždy problém celé rodiny. Orientuje se tedy na rodinu jako organismus, kde má být všem dobře a všichni si mají být jisti svým místem.

Sedmé setkání proběhlo

v úterý 4. října v 17:00

TÉMA:
Nejedlíci – poruchy příjmu potravy u dětí

Říjnové setkání jsme se rozhodli věnovat tématu dětských poruch příjmu potravy. Nejedlíci se mezi dětmi objevují čím dál tím častěji a jejich rodiče si s problémem nejedení nedokáží poradit. A odborníci, na které se obrátí, často také neví, jak na to.

Na setkání jsme se věnovali možným příčinám vzniku poruch příjmu potravy u dětí a možnostem jejich terapie. Účastníci měli jedinečnou možnost vyzkoušet si prvky terapie na vlastní smysly.

Setkáním nás provedla MUDr. Miroslava Navrátilová, Ph.D., Bc. Denisa Bodečková a Dagmar Jurišová, která je autorkou online kurzu Nejedlíci.

Osmé setkání proběhlo

v úterý 6. prosince v 17:00

TÉMA:
Méně je více a pomaleji je rychleji

Poslední setkání tohoto roku se neslo v duchu hesla HANDLE přístupu „Méně je více a pomaleji je rychleji.“ HANDLE (Holistic Approach Neuro-Development and Learning Efficiency) je neinvazivní, holistický a respektující neurovývojový přístup, který hojně využíváme při práci s našimi klienty. Jedná se o metodu, která je velkým přínosem pro děti s nejrůznějšími neurovývojovými obtížemi – například poruchou autistického spektra, poruchou učení, pozornosti (ADHD, ADD), chování, nebo poruchou vývoje řeči. HANDLE přístup se ovšem nezaměřuje na diagnózu dítěte. Namísto toho hledá skryté příčiny potíží, které pomocí vhodných terapeutických aktivit pomáhá zmírnit.

Účastníci měli jedinečnou možnost vyzkoušet si HANDLE aktivity, které posilují oslabené funkce a mohou zlepšit funkce nervového systému a proces učení dítěte. Setkání nabídlo rovněž prostor pro diskuzi a výměnu zkušeností.

Setkáním nás provedla terapeutka a zakladatelka Centra speciálně pedagogické podpory Kouzelen, Dagmar Jurišová.