fbpx

Neuro-vývojová stimulace

Zaostřeno na primární reflexy

Neuro-vývojová stimulace (NVS) patří do kategorie psychomotorických terapií.

Jedná se o metodu, kterou lze využít jednak jako preventivní program se skupinou (třídou), ale také jako intervenční nástroj pro děti s poruchami učení, soustředění, komunikace a chování.

Základ programu NVS je založen na jednoduchých cvicích, které často napodobují pohyb vyvolaný primárními reflexy. Cviky jsou různé, od jednoduchého zvedání hlavy až po lezení a používání všech částí těla najednou. Cviky často napodobují vzorce 6–9 měsíčního dítěte. Tím dáváme mozku druhou šanci, aby se postupně naučil správně kontrolovat fungování těla.

Na první návštěvě provedeme vstupní vyšetření dítěte, jehož cílem je zjistit přítomnost přetrvávajících primárních reflexů. Pokud totiž primární reflexy přetrvávají déle, než je fyziologické období jejich výskytu, mohou narušit psychomotorický vývoj.

Některé signály přetrvávajících primárních reflexů:

  • problém s řečí a artikulací
  • problémy s držením těla
  • extrémní psychická labilita
  • přecitlivělost na světlo a/nebo zvuky
  • problém naučit se číst a/nebo psát
  • problémy s koordinací

Aktivita přetrvávajících primárních reflexů je tedy cvičením přirozeně potlačena, a tím zmizí i související potíže. 

U dětí začínáme nejdříve rozvíjet rovnováhu a kombinujeme inhibici primárních reflexů se zlepšením senzoricko-senzitivní integrace. Naučíme Vás cviky, které budete s dítětem provádět každý školní den. Cvičení nezabere více než 10 minut.  

Je nutné zdůraznit, že tento program trvá 9–12 měsíců a pokud se necvičí denně, výsledky nebudou tolik uspokojivé.

Pomocí metody NVS vytvoříme pevné základy, na kterých může dítě stavět svoje školní dovednosti.

NVS je vhodná již pro děti od 4 let. 

Program vede NVS terapeutka Bc. Denisa Bodečková každé úterý a čtvrtek.