fbpx

O nás

Kouzelen je centrum speciálně pedagogické podpory, bezpečný prostor pro děti a rodiče, které to nemají jednoduché. Děti, které nezažívají úspěch, protože jim v tom brání různé obtíže ve čtení, psaní a počítání. Děti neposedné i výbušné.  

Jsme tady pro děti s: 

 • poruchou autistického spektra 
 • poruchou chování a emocí 
 • ADHD 
 • ADD 
 • vývojovou dysfázií
 • specifickými poruchami učení 

a také pro: 

 • rodiče a pečující osoby 
 • pedagogické pracovníky 

Dětem se specifickými poruchami učení pomáháme v rámci individuálního doučování nalézt způsoby, jak si danou dovednost a znalost osvojit, a to především prostřednictvím hry a kreativních didaktických pomůcek rozvíjejících smysly, motoriku a řeč. Dále poskytujeme Kouzelné kroužkySnoezelen terapii dětem s vývojovými poruchami. Pečujícím osobám, rodičům a pedagogickým pracovníkům nabízíme v rámci péče o dětskou klientelu vzdělávání a poradenství

V Kouzelenu se vám bude věnovat Snoezelen terapeutka a speciální pedagožky , které při své práci propojují následující principy a koncepty: 

 • Handle přístup 
 • Snoezelen koncept 
 • Neuro-vývojová stimulace
 • Hra s jídlem
 • TEACCH systém
 • Aromaterapie

Přijďte se k nám podívat, poradit se či zrelaxovat.
Těšíme se na vás!

Jsme členy Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje, z.s.