fbpx

Nejedlíci Plus

Nejedlíci Plus jsou specializovaná odborná péče, která je mířena na konkrétní dítě. Součástí této péče je také spolupráce s multidisciplinárním týmem. 

Naší inspirací k založení tohoto programu byl úspěšný šesti týdenní plán multismyslové stimulace. Jedná se o individuální a na míru šitý program péče pro rodiny dětí s problematickým příjmem potravy. 

Využili jsme zkušenosti ze snoezelen terapie, propojili je s mezinárodními poznatky v oblasti hry s jídlem a přidali mnohem více. A tím vznikli Nejedlíci Plus.

Co náš program obsahuje:

5 hodin odborných konzultací 

  • úvodní konzultaci v délce 2 hodin: probereme spolu stravování Vašeho dítěte a možné první kroky k nápravě
  • 3 hodinové konzultace po dobu tří měsíců: zhodnotíme úspěšnost zvolených strategií, případně je upravíme

Vyhodnocení stravovacích návyků Vašeho dítěte konzultací 

  • na základě stravovacího deníku, který povedete, zhodnotí odbornice na výživu výživové hodnoty jídelníčku bez otravného a komplikovaného vážení potravin. Obdržíte od nás jeho analýzu a návrhy, jak jídelníček šetrně obohatit o výživově hodnotné potraviny bez předražených výživových doplňků. 
  • Etopedka Vám pomůže s chováním okolo stravování. Vyhodnotí jak stravovací deník, tak video nahrávky z domácího prostředí, protože v něm se dítě projevuje přirozeně. S Vaší spoluprací vytvoří strategie vedoucí ke zlepšení stravovacích návyků dítěte.

Pokud to bude nutné doporučíme další s námi spolupracující a osvědčené odborníky v oblastech gastroenterologie, otorinolaryngologie, psychologie a klinické logopedie nebo neurologopedie. 

Program Nejedlíci Plus je určen pro dítě, které

  • neumí zpracovat kousky ve stravě 
  • nedaří se přechod na pevnou stravu, odmítá vše kromě kašovité stravy 
  • nejí potraviny konkrétní barvy, textury, teploty 
  • obává se jídla a nechce stolovat s rodinou
  • má během jídla nežádoucí chování (pláč, odmítání, utíkání od jídla) 
  • má jednu z diagnóz, která na sebe problematický příjem potravy většinou váže (porucha autistického spektra, vývojová dysfázie, Downův syndrom, předčasně narozené dítě)

Cena programu je 7 500,- Kč

Po uhrazení programu dostanete od nás informační email. V něm bude vypsáno, co je potřeba udělat před první konzultací. Po odeslání vyplněného dotazníku, deníku a odeslání videí budete kontaktováni terapeutkou a ta si s vámi domluví termín první velké konzultace. Vše probíhá online.